ห้ามแทรกการประมูล

ห้ามเข้าร่วมการประมูล เมื่อราคาประมูลสู้กันไปจนถึงที่กำหนด สมาชิกท่านใดก็ตามที่ใช้ bid ไม่ถึงตามที่กำหนด จะไม่สามารถประมูลต่อได้และ auto bid ที่ตั้งไว้จะถูกยกเลิก และคืน bid ทั้งหมด

 

ไม่อนุญาต autobid

สมาชิกจะไม่สามารถตั้ง auto bid กับสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้ได้

 

 ไม่ต้องชำระค่าปิดประมูล

ผู้ชนะการประมูลไม่ต้องชำระค่าปิดประมูล กับสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้

 

 ผู้ชนะได้รับ bid คืนทั้งหมด

สำหรับผู้ชนะการประมูลจะได้รับ bid คืนทั้งหมด กับสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้

 

 ใช้สิทธิ์การประมูลถึง 30% รับสินค้าเลย

สมาชิกท่านใดก็ตามที่ใช้ bid ถึง 30% ของราคาสินค้า รับสินค้าได้เลย คำนวณง่ายๆ มูลค่าสินค้า x 0.3 = บิดที่ต้องใช้

 

 ผู้ไม่เคยชนะประมูลเท่านั้น

เฉพาะผู้ที่ไม่เคยชนะประมูลเท่านั้น ถึงจะสามารถประมูลสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้ได้

 

 ไม่นับ limit 

สินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้จะไม่ถูกนับ limit ชนะการประมูล

 

ผู้ชนะได้รับสินค้า 2 ชิ้น

สำหรับผู้ชนะประมูล สินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้ จะได้รับสินค้าเพิ่มอีกชิ้นทันที

 

 ผู้แพ้ รับ Reward คืนเท่าตัว

สำหรับผู้ที่ไม่ชนะการประมูลนี้ จะได้รับ รีวอร์ดเพิ่มเป็น 2 เท่า