ภาพรวม

กรุณาอ่านนโยบายก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หรือทำการส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยคุณยอมรับและปฏิบัติตามที่ระบุไว้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวของเรา โปรดส่งอีเมล์มาที่ support@bid-pramool.com

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเกิดกรณีที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ข้อมูลจะถูกเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับ

ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา แต่จะมีข้อมูลบางส่วนของคุณเท่านั้นที่จะไม่สามารถแก้ไขได้ โดยคุณจำเป็นต้องติดต่อแผนกบริการลูกค้า ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียบเก็บเงินและการจัดส่งสินค้า ดังนั้นคุณจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดในส่วนนี้

การปิดบัญชี
เมื่อคุณปิดบัญชีของคุณ ทางเว็บไซต์จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันที เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ และเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ หนี้สิน ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้

มาตรการรักษาความปลอดภัย
แอคเคาน์ของคุณที่มีอยู่จะมีรหัสผ่านป้องกัน คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ทาง bid-pramool.com จะไม่มีการขอรหัสผ่าน ผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ โปรด logout จากบัญชีของคุณทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะในกรณีที่ คุณใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ ทางเราจะไม่รับผิดชอบการละเมิดข้อมูลของคุณ

การป้องกันจากSpam
bid-pramool.com มีระบบป้องกันจาก software รวบรวมข้อมูลหรือ spam และเราจะไม่เปิดเผยอีเมล์ของคุณต่อบุคคลที่สาม

ทั่วไป
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตลอดเวลา ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม bid-pramool.com