ชื่อสมาชิก(display Name):
วันที่: เวลา : น.
เลือก Bid Card:
จำนวนเงิน: บาท
ช่องทางการชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขบัญชี 393-0-14730-0
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุบลราชธานี เลขบัญชี 256-4-53401-0
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี เลขบัญชี 118-2-76062-1
ธนาคารทหารไทย ถนนพรหมราช อุบลราชธานี เลขบัญชี 513-2-19242-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอุบลราชธานี เลขบัญชี 022-1-63307-0

รายละเอียด:
กรอกตัวอักษร:
 

 

 

กรุณาชำระเงินก่อนการแจ้งยืนยันการชำระ และเก็บสลิปของท่านเอาไว้ ยามจำเป็นต้องตรวจสอบ