หยุดให้บริการเพื่ออัพเกรด server ใหม่ในวันที่ 25 มิถุนายน 57

06/23/2014(ประกาศ)

 

ขออภัยผู้เล่นทุกท่านด้วยครับ เนื่องจากปัจจุบันฐานข้อมูลและส่วนอื่นๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต่อไปจะไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูลในเร็วๆนี้

ทางadmin จึงขอปิดให้บริการเป็นเวลา 1 วันเพื่อรองรับข้อมูลและเพิ่มความเร็วของ server ใหม่ครับ

 

ปล.สินค้าภายในวันที่ 25 มิถุนายน จะถูกยกเลิกทั้งหมด

 

bid-pramool.com

admin