หัวข้อวิธีการเล่น

จะเริ่มต้นอย่างไร

ราคาสิทธิ์การประมูล

ขั้นตอนและช่องทางการซื้อสิทธิ์ประมูล

ธนาคารที่เปิดชำระเงิน

วิธีใช้งาน Auto Bid

วิธีเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสด

ประเภทการประมูล

การจัดส่งสินค้า

SMS แจ้งเตือนจาก bid-pramoolวิธีใช้งาน Auto Bid

ระบบ Auto Bids จะทำงานก็ต่อเมื่อสินค้าใกล้ปิดประมูลในช่วง 10 วินาทีสุดท้าย 

จากภาพตัวอย่าง ตามหมายเลข

1. "ราคาเริ่มต้น" หมายถึง คุณต้องการให้ Auto Bid เริ่มทำงาน เมื่อราคาประมูลถึงตามที่คุณกำหนด สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0บาทเป็นต้นไป

2. "ราคาสิ้นสุด" หมายถึง คุณต้องการให้ Auto Bid หยุดทำงาน เมื่อถึงราคาประมูลถึงตามที่คุณกำหนด  **ไม่สามารถตั้งต่ำกว่า ราคาเริ่มต้นได้

3. "จำนวนบิด" หมายถึง จำนวนสิทธิ์ประมูลที่คุณต้องการให้ Auto Bids ทำงาน

4.กดปุ่ม Auto BiD เพื่อยืนยันการ set ค่า Auto Bid

หมายเหตุ **หากราคาประมูลถึงราคาสิ้้นสุดที่คุณกำหนดแล้ว   จำนวนบิดที่คุณตั้งไว้ยังใช้ไม่หมด จำนวนบิดเหล่านั้นจะกลับคืนสู่คุณลูกค้าทั้งหมด