หัวข้อวิธีการเล่น

จะเริ่มต้นอย่างไร

ราคาสิทธิ์การประมูล

ขั้นตอนและช่องทางการซื้อสิทธิ์ประมูล

ธนาคารที่เปิดชำระเงิน

วิธีใช้งาน Auto Bid

วิธีเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสด

ประเภทการประมูล

การจัดส่งสินค้า

SMS แจ้งเตือนจาก bid-pramoolราคาสิทธิ์การประมูล BiD Card

BiD Card 50 BIDS ราคา: ฿ 150 เฉลี่ย (3/ 1 Bid)

BiD Card 125 BIDS ราคา: ฿ 350 เฉลี่ย(2.8/ 1 Bid)

BiD Card 270 BIDS ราคา: ฿ 700 เฉลี่ย(2.6/ 1 Bid)

BiD Card 145 BIDS ราคา: ฿ 1,000 เฉลี่ย(2.4 / 1 Bid)

BiD Card 1,365 BIDS ราคา: ฿ 2,000 เฉลี่ย(2.2 / 1 Bid)

BiD Card 3,000 BIDS ราคา: ฿ 6,000 เฉลี่ย(2 / 1 Bid)

BiD Card 6,666BIDS ราคา: ฿ 12,000 เฉลี่ย(1.8 / 1 Bid)

BiD Card 12,500 BIDS ราคา: ฿ 20,000 เฉลี่ย(1.6 / 1 Bid)

BiD Card 20,000 BIDS ราคา: ฿ 28,000 เฉลี่ย(1.4 / 1 Bid)

BiD Card 33,333 BIDS ราคา: ฿ 40,000 เฉลี่ย(1.2 / 1 Bid)

BiD Card 50,00 BIDS ราคา : ฿ 50,000 เฉลี่ย (1 / 1 Bid)

BiD Card 100,00 BIDS ราคา : ฿ 80,000 เฉลี่ย (0.8 / 1 Bid)