ประมูลสินค้าออนไลน์ bid-pramool.com คุ้มค่า ยุติธรรมทุกคน ประมูล Iphone, Laptop, smart TV, LED, Camera, nokia, Ipod, Ipad, Oppo, samsung
 
   

       

 

BiD Card 50 bid ราคา : ฿ 150 (฿3 / 1 Bid)

 

BiD Card 125 bid ราคา : ฿ 350 (฿2.8 / 1 Bid)

BiD Card 270 bid : ฿ 700 (฿2.6 / 1 Bid)

BiD Card 625 bid : ฿ 1,500 (฿2.4 / 1 Bid)

BiD Card 1,365 bid : ฿ 3,000 (฿2.2 / 1 Bid)

BiD Card 3,000 bid : ฿ 6,000 (฿2 / 1 Bid)

BiD Card 6,666 bid : ฿ 12,000 (฿1.8 / 1 Bid)

BiD Card 12,500 bid : ฿ 20,000 (฿1.6 / 1 Bid)

BiD Card 20,000 bid : ฿ 28,000 (฿1.4 / 1 Bid)

BiD Card 33,333 bid : ฿ 40,000 (฿1.2 / 1 Bid)

BiD Card 50,000 bid : ฿ 50,000 (1 / 1 Bid)

BiD Card 100,000 bid : ฿ 80,000 (0.8 / 1 Bid)